Personalitöö valdkondadeks on:

  • Personali planeerimine
  • Töö analüüs
  • Töökohtade hindamine
  • Personali värbamine
  • Personali valik
  • Personali hindamine
  • Personali koolitus ja arendamine
  • Karjääri planeerimine
  • Töötasu ja palgapoliitika