Töökirjeldus ja ametinõuded on personali juhtimise ühed põhidokumendid, mis koostatakse tööanalüüsi käigus ning mis loovad aluse personali kujundamiseks, hindamiseks ja hüvitamiseks.

Ametinõuded sisaldavad nõudmisi töötajatele edukaks töötamiseks konkreetsel ametikohal. Ametinõuetes esitatakse kandidaatidele konkreetsed nõuded, millega saab mõõta nende sobivust pakutavale ametikohale

Ametinõuete peamised koostiselemendid:
kvalifikatsioon ja senised töötulemused:
 • tunnistused (diplom, kutse, kraad, luba, litsents)
 • teadmised (üldiste, erialaste jm. teadmiste tase)
 • oskused (tehniliste oskuste, keelte jm oskuste tase
 • vaimsed võimed (mõtlemisvõime, loogika, IQ)
 • füüsilised võimed
 • töökogemused ja tööstaaz (analoogses organisatsioonis ja ametikohal)
 • töötulemused (saavutused)

isikuomadused
 • kognitiivsed omadused (tähelepanu, mälu, temperament)
 • tahtejõulisus (töötahe, visadus, sihikindlus)
 • kohanemisvõime (stressitaluvus, emotsionaalne stabiilsus)
 • usalduslikkus (ausus, usaldusväärsus ja lojaalsus)
 • loomingulisus (loov töösse suhtumine ja ideederohkus)
 • suhtlemisoskus (tolerantsus, empaatia)

Töökirjeldus sisaldab konkreetse ametikoha ja töötingimuste kirjeldust ning sellel ametikohal töötavale isikule esitatavaid tööülesandeid, õigusi ja kohustusi (andes vastuse küsimustele: mida, kus ja kuidas tehakse). Töökirjelduses fikseeritakse ka ametikohtade omavahelised seosed ja asendamistega seotud küsimused.

Töökirjelduse peamised koostiselemendid:
 • ametikoha nimetus, asukoht, eesmärk
 • töötingimused
 • tööülesanded
 • töötaja kohustused, vastutus ja õigused
 • alluvus ja alluvad
 • asendamised
 • töö hindamine ja sanktsioonid

Sarnastele ametikohtadele koostatakse sageli üks tüüpametijuhend, mida kasutatakse nendel ametikohtadel töötavate isikute töö korraldamisel.

Nimetatud dokumendid (töö- ja ametikirjeldus) ühendatakse mõnikord kokku üheks dokumendiks, mida nimetatakse ametijuhendiks.