Lõpliku hinnangu saamiseks viiakse töötajatega läbi nn hindamis- ja arengusvestlused, mille käigus juhid teavitavad, arutavad ja selgitavad töötajatele hindamise tulemusi ning aitavad neil püstitada uusi eesmärke tulevikus.

Hindamise -ja arenguvestluse eesmärgid:
 • Personali kujundamine
 • Töösoorituse kindlaksmääramine
 • Tagasiside hinnatavale
 • Organisatsiooni ja töötajate töötulemuste parandamine
 • Personali töötasustamine
 • Täiendõppe vajaduse määramine
 • Töötajate motiveerimine
 • Eesmärkide ja tööülesannete täpsustamine
 • Ideede genereerimine
 • Töötajatevaheliste suhete parandamine
 • Organisatsiooni või allüksuse arengukavade ja eesmärkide tutvustamine ja täpsustamine
 • Töökirjelduse ja töölepingu täpsustamine
 • Vastastikuse tagasiside andmine ja teineteise mõistmine

Hindamise kriteeriumid:
 • Töötulemused
 • Tegevused
 • Potentsiaal

Hindajateks on isikud, kes osalevad hinnangute andmisel hindamisprotsessis. Nendeks võivad olla:
 • organisatsiooni juhid
 • hinnatava otsene ülemus
 • hinnatava kolleegid
 • hinnatava alluvad
 • personalispetsialistid
 • kliendid
 • hinnatav ise

Töötajate töösoorituse hindamine võimaldab kindlaks määrata töötajate tööalased saavutused ja neid selle eest vääriliselt hüvitada, arvestades töö keerukust, spetsiifikat ja olulisust organisatsiooni jaoks.