Mõtlemisülesanne:

Teema: Muutused tööturul
Ülesanne:
1.    otsi ajakirjanduses ilmunud artikleid ja/või vastavateemalisi konverentside/seminaride ettekandeid teemadel, mis puudutavad personaliküsimusi.
2.    too välja seisukohad, mis neis artiklites kajastuvad.
3.    millised on enamlevinud probleemid täna ja millised on prognoosid tööjõu ja tööturu tuleviku kohta?
4.    milline on tSinu arvamus/seisukoht antud probleemide/küsimuste suhtes?

Kordamisküsimused:

 1. Personali planeerimise olemus ja eesmärk
 2. Töö analüüsi olemus, eesmärk ja tulemus
 3. Töökirjelduse koostiselemendid
 4. Ametikirjelduse koostiselemendid
 5. Personali värbamise olemus, allikad ja vahendid
 6. Organisatsiooni sisene -ja väline värbamine ning nende eesmärk
 7. Personali valiku olemus ja meetodid
 8. Töölevõtu intervjuu läbiviimise kord
 9. Personali hindamise olemus, hindajad ja kriteeriumid
 10. Töötajate hindamise-ja arenguvestluse eesmärgid
 11. Hüvitamise olemus ja selle eesmärk. Rahaline- ja mitterahaline hüvitamine
 12. Personali arendamine ja  selle eesmärk
 13. Personali koolitus, eesmärk ja meetodid
 14. Karjääri olemus ja eesmärk