Karjäär on individuaalselt tajutud suhtumiste ja käitumiste järgnevus, mis tuleneb inimese tööalastest kogemustest ja tegevustest.

Karjääri eesmärgiks on ühelt poolt inimese eluliste ja professionaalsete ja teiselt poolt organisatsiooni vajadustest tulenevate eesmärkide täitmine.

Karjääri planeerimine on protsess, mille käigus fikseeritakse töökohad ning nendevahelised seosed ja peamised tööalase liikumise teed organisatsioonis. Karjääri planeerimine tagab ülevaate organisatsiooni personali vajadustest, informeerib organisatsiooni ja töötajaid võimalikest karjääriteedest ning seob indiviidide arendamisprogrammid organisatsiooni vajadustega.

Karjääri valik tähendab töötajapoolset töökoha ja karjäärialase liini valikut, olenevalt tema võimalustest ja eesmärkidest. Karjääri valik oleneb inimeste tööalastest eelistustest. Nt. töö võib erineda oluliselt oma iseloomult:
 • Lihtne või keeruline töö
 • Rutiinne või vahelduv töö
 • Füüsiline või vaimne töö
 • Lokaalne või mobiilne töö
 • Samuti selle poolest kas tööd tehakse:
 • Avalikus sektoris
 • Erasektoris.
 • jne.


Karjääri etapid on töötajate professionaalse tegevuse tüüpilised põhiolukorrad, mis olenevad eelkõige töötaja vanusest, staaźist ja tööalasest potentsiaalist.

Karjääri juhtimisel tuleb inimesi paratamatult grupeerida ning määrata nende karjäärialane motivatsioon ja potentsiaal. Inimeste tööalane areng viib neid lõpuks karjääri platooni, mis on karjääri punkt, kust edasine edutamine on ebatõenäoline

M. Driveri ja E. Scheini karjääriteooriate järgi on inimeste karjääri taotlused ja nende realiseerimine väga individuaalne. Näiteks M. Driver käsitleb karjääri järgmise nelja mudelina:E. Schein aga on välja töötanud nn. karjääriankrute teooria, mis annab põhjendusi inimeste sobivuse kohta erinevatele töökohtadele. Tema järgi on viis peamist karjääriankrut, mida tuleb arvestada töökoha valikul ning täitmisel:
 • Funktsionaalsus
 • Juhilikkus
 • Stabiilsus
 • Loomingulisus
 • Autonoomia
Neile on hiljem T. Delongi poolt lisatud ka:
 • Teeninduslikkus
 • Staatus
 • Mitmekülgsus

Inimesed lähtuvad erinevatest karjääriankrutest, mis on nende karjääriorientatsiooni aluseks. Kui ühele on tähtis tööalane sõltumatus ja vabadus, siis teine väärtustab stabiilsust, kolmas staatust, neljas loovust jne.

Kiiresti muutuvas maailmas sõltub indiviidi karjäärialane edukus eelkõige sellest, kuidas ta tajub muudatusi, kui hästi ennast mõistab ja arendab.