Õpiobjekt on loodud aine Personalijuhtimine (MS.0108) raames.

Õpiobjekti maht: 8 tundi

Sihtrühm: EMÜ vabaaine

Autor: Katrin Kreegimäe


Õpiobjekti eesmärgiks
on luua üliõpilastele võimalused personali juhtimise alaste vajalike oskuste arendamiseks.Omandatavad üldised ja erialased inimressursi juhtimise pädevused on vajalikud õppekava edukaks läbimiseks, erialaseks tööks ja elukestvaks õppeks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane mõistab inimressursi juhtimisega seotud aspekte nii maamajanduslikes kui muudes ettevõtes ning protsessijuhina on suuteline lihtsamaid protsesse ka juhtima.

Käsitletavad teemad:
  • Personali planeerimine. Planeerimise meetodid
  • Personali värbamine, CV ja muud personalijuhtimisega seotud dokumendid
  • Personali valik, testid
  • Töölevõtu intervjuu
  • Personali arendamine ja koolitamine
  • Töökohtade ja personali hindamine
  • Töötasu ja soodustuste määramine

Õpiväljundid:
Õpiobjektieduka läbimise järel üliõpilane:
  • oskab analüüsida personali juhtimise probleeme maamajanduslikes jt ettevõtetes
  • omab teadmisi põhiliste personalialaste dokumentide koostamiseks, mis reguleerivad organisatsiooni tegevust
  • valdab esmaseid meetodeid personalijuhtimise funktsioonide täitmiseks


Vaata ka personalijuhtimise õpiobjekti!