Personali arendamise alla kuulub organisatsioonile vajalike töötajate ettevalmistamine, nende teadmiste ja oskuste arendamine ja karjääri juhtimine.

Personali arendamise eesmärkideks on:
 • Töötajate teadmiste ja oskuste tõstmine ja laiendamine
 • Arendamine ja motiveerimine
 • Töörahulolu ja eneseteostuse tagamine
 • Töötõhususe ja konkurentsivõime tõstmine
 • Töötajate karjääri planeerimine ja juhtimine
 • Personali kujundamine ja järelkasvu tagamine jne

Personali arendamist võib klassifitseerida järgmiselt:
 • Ametialane väljaõpe (esmaväljaõpe, juhendamine, treening)
 • Tööalane arendamine (täiendõpe)
 • Ametiväline arendamine (väljaõpe väljaspool ametikohta uute tööülesannete täitmiseks)

Personali arendamine eeldab ka töö ja töökeskkonna arendamist, mis seisneb selle sisu muutmises ning meeldiva ja loova töö tagamises.
Personali koolitus on töötajate plaanipärase ettevalmistamise ja arendamise süsteem, mille käigus täiendatakse töötajate teadmisi ja praktilisi oskusi.

Koolitus on vajalik:

 • Töötajate võimete arendamiseks ja nende oskuste suurendamiseks
 • Järelkasvu kujundamiseks vastutusrikastele töökohtadele organisatsioonis.

Personali koolituse meetoditena kasutatakse peamiselt:

 • Loengut
 • Diskussiooni
 • Situatsioonanalüüsi
 • Äri- ja rollimänge
 • Treeningut
 • Programmõpet jt


Koolitusvajaduse määramisel lähtutakse personali vajadusest ja töötajate pädevusele esitatavatest nõuetest.
Koolituse planeerimisel piiritletakse esmalt koolituseks tehtavate kulutuste maht ja koostatakse eelarve.
Koolituse korraldus eeldab koolituse vormi, meetodi, koha ja aja valikut.
Koolituse tõhususe hindamisel võib tugineda osalejate hinnangutele, milleks võidakse teha näiteks ankeetküsitlus. Koolituse tõhususe hindamise kohta saavad anda hinnanguid ka vahetud juhid, kes saavad hinnata neid muutusi, mis töötaja töös hiljem avalduvad.